NORTEAR

¿Que é NORTEAR?
Proxecto de intercambio cultural

Promover a aparición de novos escritores e creadores.
Estimular a produción de obras inéditas no campo da ficción literaria.
Incentivar a creatividade literaria e artística entre novos escritores e novos creadores, residentes en Galicia e o Norte de Portugal.
Distinguir anualmente obras literarias e creacións artísticas orixinais.
Promover a circulación e distribución de obras literarias e novas creacións artísticas en distintos dominios creativos máis aló das fronteiras.
Promover redes e dinámicas de colaboración entre os tecidos culturais e artísticos de ámbalas rexións.

NORTEAR é un proxecto de intercambio cultural que ten como eixo a promoción da creación artística e que pretende aumentar o coñecemento e a circulación da cultura por medio de redes colaborativas, grazas ao impulso de diversas actividades.

Trátase dunha iniciativa desenvolvida en colaboración entre a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, a Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal, no marco do memorando de entendemento asinado entre as tres entidades o 23 de abril de 2015.

firma-memorando-cultura
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Institucións
participantes

Este programa baséase na vontade das institucións asinantes -a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal, a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e a Direção Regional de Cultura do Norte de Portugal-, de promover a cooperación e colaboración multicultural transfronteiriza.

Con esta plataforma pretenden unir esforzos para incrementar o coñecemento mutuo e a preservación e difusión das súas respectivas culturas, así como para potenciar os seus valores comúns.

A cooperación neste ámbito contribuíu a un mellor e máis eficaz cumprimento dos fins que lles son propios nos ámbitos da conservación, investigación e difusión da cultura galega e portuguesa, centrándose na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal.

Este premio, pretende distinguir, tódolos anos, obras literarias orixinais.
Teñen como obxectivo promover o coñecemento e a circulación de diferentes expresións culturais.
As exposicións Nortear realízanse anualmente, dedicadas a un autor, sector/área cultural.
Pretende promover unha aproximación dos públicos aos escritores do Norte de Portugal e de Galicia.
“Nortear ilustrado San Simón” é un encontro de ilustradores na Illa de San Simón.
Pretende fomentar o coñecemento mutuo entre asrespectivas cidadanías.
https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/06/Nortear-logo-1.png

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal

A Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal, dende que comezou a súa actividade en 2010, promove e reforza a competitividade do tecido empresarial a través do coñecemento e da innovación, así como os intereses e obxectivos comúns que crean maior valor no sector.

Así, a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal perfílase como un axente responsable da creación de pontes de comunicación, diálogo, investimento e converxencia a ambos lados da fronteira, reforzando a cultura, co obxectivo de crear unha Eurorrexión con cooperación de segunda xeración. Así mesmo, aproveita a posibilidade de empregar novos e máis eficientes instrumentos de programación, xestión, seguimento e avaliación conxunta das políticas de desenvolvemento euro rexional adoptadas pola Comunidade de Traballo Galicia – Norte de Portugal, que funciona dende 1991.

Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia

A Consellería de Cultura e Turismo dá Xunta de Galicia é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ao que están asignadas as competencias e funcións en materia de promoción e difusión da cultura e do patrimonio cultural de Galicia.

En concreto, a través da dirección xeral de Políticas  Culturais exerce as competencias en defensa da promoción e o desenvolvemento do libro e da lectura, a dirección e coordinación das bibliotecas, o apoio á produción editorial e o estímulo da creación literaria.

https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/06/Nortear-logo-2.png
https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/07/Nortear-logo-3.png

Direção Regional de Cultural do Norte de Portugal

A Direção Regional de Cultural do Norte ten como misión, na súa área de actuación xeográfica, a creación de condicións de acceso aos bens culturais e o acompañamento das actividades de produción artística; tamén o apoio e a promoción de iniciativas que, pola súa natureza, correspondan a necesidades ou capacidades específicas da rexión en materia cultural.

Contactos

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal

https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/06/AEGNP_Logo.png
Vigo (Pontevedra) ESPAÑA
Rua Eduardo Cabello s/n (edificio CETMAR), Bouzas - 36208
E-mail
gnpaect@gnpaect.eu
Teléfono
0034 986135126

Conselleria de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia

https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/06/XUNTA_Logo.png
Santiago de Compostela
Edificios administrativos - San Caetano, s/n - 15781
E-mail
dx.politicasculturais@xunta.gal
Teléfono
0034981 544813
0034981544810

DireçãoRegional de Cultura do Norte de Portugal

https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/07/MC_DRCN_Logo_V.png
Vila Real
Praceta da Carreira, 5000-560
E-mail
geral@culturanorte.gov.pt
Teléfono
00351 259 330 770
https://nortear.gnpaect.eu/wp-content/uploads/2020/06/2NORTEAR_Mapa.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

CONTACTO

Se necesitas máis información podes contactar dende aquí.

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal

Rua Eduardo Cabello s/n (edificio CETMAR), Bouzas - 36208 Vigo (Pontevedra)-ESPAÑA

Consellería de Cultura, Eduación e Universidade da Xunta de Galicia

Edificios administrativos - San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

Direção Regional de Cultura do Norte

Praceta da Carreira, 5000-560 Vila Real

CONECTAR

Redes sociais

Mantense informado das nosas redes sociais de todas as novas.